Начало

ЦЕЛ

energy4me има за цел да популяризира алтернативни методи за добив на енергия – електрическа и топлинна. С помощта на знание и технически средства да помогне на всеки да оптимизира изразходването на енергия, в ежедневието и производството. Вече съществуват достатъчно и разнообразни методи за постигане на нулево потребление на енергия.

ЕНЕРГИЕН ОДИТ

Има за цел качествено и количествено да определи потреблението на енергия. Било то домакинство или производствено предприятие, е необходимо енергийният мениджмънт да е наясно колко и къде използва енергийни ресурси. В края си енергийният одит трябва да посочи възможности зя спестяване на енергия.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Интера инструмент

 

Comments are closed.